Цены

Лабораторна діагностика

Вид услуги

Цена, грн

Лабораторія СітіДоктор

Глікозильований гемоглобін 140
Ревматоїдний фактор (якісний) 70
Антистрептолізин 'О' (якісний) 70
С-реактивний білок (якісний) 70
Тропонін I (напвкількісне визначення) 210
Коагулограма 300
Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус 200
Гемолізини (імунні антитіла по системі ABO: 200
Группа крові та резус фактор 130
Протромбіновий тест (протромбіновий індекс за Квіком, протромбіновий час, МНВ (INR) 110
Фібриноген 110
Активований частковий тромбопластичний час (АЧТЧ) 110
Д-димер 150
Загальний розгорнутий аналiз кровi (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула) 135
Аналіз крові на ретикулоцити з підрахуванням ретикулярного індексу 100
Загальний аналіз сечі (в 2-ій порції) 150
Креатинін в сечі 55
Аналіз сечі на цукор (напівкількісний) 55
Аналіз сечі за Зимницьким 55
Аналіз сечі на цукор (кількісний) 55
Аналіз сечі на кетони (напівкількісний) 55
Аналіз сечі на білок 55
Аналіз сечі на добову протеїнурію (напівкількісний) 55
Сечова кислота в сечі 55
Діастаза сечі 55
Кліренс ендогенного креатиніну 110
Аналіз сечі загальний ( мікроскопія осаду) 110
Аналіз сечі загальний (двостаканна проба проба сечі ) 150
Аналіз сечі загальний (тристаканна проба сечі) 170
Аналіз сечі за Нечипоренко 110
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки) 160
Мікроскопія урогенітального зішкрябу (чоловіки) 150
Аналіз секрету передміхурової залози 150
Аналіз еякуляту 300
Зішкряб на ентеробіоз 100
Дослідження на демодекоз (Demodex follicullorum) 120
Панкреатична амілаза 55
g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП) 55
Альфа-амілаза 55
Сечова кислота 55
Креатинфосфокіназа (КФК) 60
Калій 55
Натрій 55
Кальцій 55
Фосфор 55
Хлориди 60
Тригліцериди 55
Холестерин 55
Кальцій іонізований 55
Білірубін загальний 55
Білірубін прямий 55
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 55
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 55
Лужна фосфатаза (ЛФ) 55
Дослідження буферної системи крові 250
pH крові, калій, натрій, кальцій іонізований 200
Креатинін 55
Сечовина 55
Загальний білок 55
Комплекс "Ліпідограма" (холестерин, тригліцериди, ліпопротеіди високої щильності, ліпопротеіди низької щильності, коефіціент атерогенності) 230
Комплекс "Передопераційний Сити Доктор" (ЗАК, ЗАС, група крові та резус фактор, коагулограма, ВІЛ, сифіліс (RW), HBs-Ag, HCV) 1200
Печинкові проби (АЛТ, АСТ, ГГТП, ЛФ, білірубін загальний, прямий, глюкоза, загальний білок) 1150
Ниркові проби ( креатинін, сечовина, сечова кислота) 210
атерогенності СРБ якісний, коагулограма, калій, натрій, кальцій іонізований, Глікозильований гемоглобін 600
Комплекс "Ревмопроби" ( С-реактивний білок (СРБ), ревматоїдний фактор (РФ), антистрептолізин -о (АсЛ-О) 180
Комплекс "Щитоподібна залоза" № 1 (ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний) 440
Комплекс "Щитоподібна залоза" №2 (ТТГ, АТПО, АТТГ) 540
Комплекс "Вагітність" №1 (Загальний розгорнутий аналіз крові з лейкоцитарною формулою, Глюкоза крові, Група крові + резус фактор, Коагулограма, НВs-Ag, RW (діагностика сифілісу), Загальний аналіз сечі, Мікробіологічне дослідження сечі + чутливість до антибіотиків) 1000
Комплекс "Вагітність" №2 (Загальний розгорнутий аналіз крові,Загальний аналіз сечі) 200
Ureaplasma specses та Mycoplasma hominis методом DUO+ визначення чутливості до антибіотиків, БП урогенітальний з антибіотикограмою) 950
Білірубін непрямий 55
Комплекс "Цереброваскулярний ризик" (Холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, коефіцієнт 600
Транспорт сечі ( сечова ки слота, кальцій - в крові та в сечі, оксалати в сечі) 200
Аутосироватка 280
Комплекс "Передопераційний АЙЛАЗ" (ЗАК, ЗАС, група крові та резус фактор, сифіліс (RW), глюкоза 970
Гепатит В (HBs-Ag), якісне визначення 180
Сумарні антитіла ( IgG, Ig M) до сифiлiсу (Treponema Pallidum) якісне визначення 180
ВІЛ.Сумарні антитіла ( IgG, Ig M), якісне визначення 180
Комплекс "Печинкові проби" (АЛТ, АСТ, ГГТП, ЛФ, білірубін загальний, прямий, глюкоза, загальний білок) 290
Комплекс "Ниркові проби" ( креатинін, сечовина, сечова кислота) 120
Копрограмма 150
Аналіз калу на яйця гельмінтів 100
Гепатит С якісне визначення 180

Патоморфологічні дослідження

Біопсія (в ході операції) з гістологічним дослідженням матеріалу 585
Патоморфологічне дослідження кісти 698

Патогістологічні дослідження

Біопсії утворень повік, кон'юнктиви і сльозових залоз 465
Видалення додатків матки (окрім великих пухлин яєчника) 540

Пластична хірургія

Вид услуги

Цена, грн

Септопластика

Септопластика 34810

Консультативні послуги

Консультація хірурга Храпач В.В. 500
Консультація оториноларинголога 490

Ринопластика:

Ринопластика повна (1 категорія складності) 70000
Ринопластика повна (2 категорія складності) 75000
Ринопластика повна (3 категорія складності) 85000
Повторна ріноплатіка (1 категорія складності) 80000
Повторна ріноплатіка (2 категорія складності) 100000
Повторна ріноплатіка (3 категорія складності) 125000
Пересадка волосся (1 графт) 50
Пересадка волосся (1 графт, за умови пересадки більше 1000 графт) 28
Пересадка брів (1 графт) 60
Протезування сідниць (1 категорія складності) 75000
Протезування сідниць (2 категорія складності) 77000
Протезування сідниць (3 категорія складності) 79000
Підтяжка зовнішньої поверхні стегон і сідниць (1 категорія складності) 50000
Підтяжка зовнішньої поверхні стегон і сідниць (2 категорія складності) 52000
Підтяжка зовнішньої поверхні стегон і сідниць (3 категорія складності) 54000
Підтяжка нижньої частини тіла з абдомінопластика (1 категорія складності) 125000
Підтяжка нижньої частини тіла з абдомінопластика (2 категорія складності) 135000
Підтяжка нижньої частини тіла з абдомінопластика (3 категорія складності) 150000
Підтяжка шкіри рук (плечей) (1 категорія складності) 35000
Підтяжка шкіри рук (плечей) (2 категорія складності) 45000
Підтяжка шкіри рук (плечей) (3 категорія складності) 60000
Підтяжка шкіри спини (1 категорія складності) 45000
Підтяжка шкіри спини (2 категорія складності) 50000
Підтяжка шкіри спини (3 категорія складності) 60000
Інтимна пластика (зменшення малих статевих губ) -лабіопластіка (1 категорія складності) 25000
Інтимна пластика (зменшення малих статевих губ) -лабіопластіка (2 категорія складності) 27000
Інтимна пластика (зменшення малих статевих губ) -лабіопластіка (3 категорія складності) 29000
Збільшення гомілок (1 категорія складності) 50000
Збільшення гомілок (2 категорія складності) 52000
Збільшення гомілок (3 категорія складності) 53000
Блефаропластика верхніх повік (1 категорія складності) 22000
Блефаропластика верхніх повік (2 категорія складності) 26000
Блефаропластика верхніх повік (3 категорія складності) 35000
Блефаропластика нижніх повік (1 категорія складності) 26000
Блефаропластика нижніх повік (2 категорія складності) 30000
Блефаропластика нижніх повік (3 категорія складності) 35000
Трансконьюнктівальная лазерна блефаропластика нижніх повік (1 категорія складності) 26000
Трансконьюнктівальная лазерна блефаропластика нижніх повік (2 категорія складності) 30000
Трансконьюнктівальная лазерна блефаропластика нижніх повік (3 категорія складності) 35000
Трансконьюнктівальная лазерна блефаропластика верхніх повік (1 категорія складності) 22000
Трансконьюнктівальная лазерна блефаропластика верхніх повік (2 категорія складності) 24000
Трансконьюнктівальная лазерна блефаропластика верхніх повік (3 категорія складності) 26000
Хірургічна корекція рубця до 10 см (1 категорія складності) 15000
Хірургічна корекція рубця до 10 см (2 категорія складності) 17000
Хірургічна корекція рубця до 10 см (3 категорія складності) 19000
Хірургічна корекція рубця більше 10 см (1 категорія складності) 20000
Хірургічна корекція рубця більше 10 см (2 категорія складності) 22000
Хірургічна корекція рубця більше 10 см (3 категорія складності) 24000
Рестилайн 7500
Рестилайн Вітал 6500
Рестилайн Вітал Лайт 4645
Рестилайн Ліп Вольюм 7500
Рестилайн Перлайн 7500
Рестилайн Саб Кью 18600
Корекція ринопластики 117000
Ринопластика з анестезіологічним забезпеченням + 1 доба перебування в одномісній палаті 52000
Ринопластика 2 категорії з анестезіологічним забезпеченням + 1 доба перебування в одномісній палаті 72800

Отопластика:

Отопластика первинна (одне вухо) (1 категорія складності) 14000
Отопластика первинна (одне вухо) (2 категорія складності) 16000
Отопластика первинна (одне вухо) (3 категорія складності) 18000
Отопластика первинна вищої міри складності (одне вухо) (1 категорія складності) 15000
Отопластика первинна вищої міри складності (одне вухо) (2 категорія складності) 17000
Отопластика первинна вищої міри складності (одне вухо) (3 категорія складності) 19000
Отопластика повторна (одне вухо) (1 категорія складності) 20000
Отопластика повторна (одне вухо) (2 категорія складності) 22000
Отопластика повторна (одне вухо) (3 категорія складності) 24000
Пластика мочки вуха (1 категорія складності) 3000
Пластика мочки вуха (2 категорія складності) 4000
Пластика мочки вуха (3 категорія складності) 5000
Пластика мочки вуха 1 категорії складності (тунелі) (1 категорія складності) 4000
Пластика мочки вуха 1 категорії складності (тунелі) (2 категорія складності) 5000
Пластика мочки вуха 1 категорії складності (тунелі) (3 категорія складності) 6000
Пластика носової перегородки (1 категорія складності) 40000
Пластика носової перегородки (2 категорія складності) 42000
Пластика носової перегородки (3 категорія складності) 44000
Кістковий відділ (спинка носа) (1 категорія складності) 40000
Кістковий відділ (спинка носа) (2 категорія складності) 42000
Кістковий відділ (спинка носа) (3 категорія складності) 44000
Хрящової відділ (кінчик носа) (1 категорія складності) 40000
Хрящової відділ (кінчик носа) (2 категорія складності) 42000
Хрящової відділ (кінчик носа) (3 категорія складності) 44000

Ліпофілінг:

Ліпофілінг (1 зона) (1 категорія складності) 7000
Ліпофілінг (1 зона) (2 категорія складності) 9000
Ліпофілінг (1 зона) (3 категорія складності) 11000
Ліпофілінг губ (1 категорія складності) 15000
Ліпофілінг губ (2 категорія складності) 17000
Ліпофілінг губ (2 категорія складності) 19000
Ліпофілінг (рубці до 5 см) (1 категорія складності) 7500
Ліпофілінг (рубці до 5 см) (2 категорія складності) 9500
Ліпофілінг (рубці до 5 см) (3 категорія складності) 11500
Ліпофілінг носо-губних складок (1 категорія складності) 15000
Ліпофілінг носо-губних складок (2 категорія складності) 17000
Ліпофілінг носо-губних складок (3 категорія складності) 19000
Ліпофілінг скул (1 категорія складності) 15000
Ліпофілінг скул (2 категорія складності) 17000
Ліпофілінг скул (3 категорія складності) 19000
Ліпофілінг атрофія обличчя (1 категорія складності) 27000
Ліпофілінг атрофія обличчя (2 категорія складності) 29000
Ліпофілінг атрофія обличчя (3 категорія складності) 31000
Ліпофілінг обличчя (1 категорія складності) 28000
Ліпофілінг обличчя (2 категорія складності) 30000
Ліпофілінг обличчя (2 категорія складності) 32000
Ліпофілінг грудей (1 категорія складності) 50000
Ліпофілінг грудей (2 категорія складності) 52000
Ліпофілінг грудей (3 категорія складності) 54000
Ліпофілінг кистей омолоджуючий (1 категорія складності) 15000
Ліпофілінг кистей омолоджуючий (2 категорія складності) 17000
Ліпофілінг кистей омолоджуючий (3 категорія складності) 19000
Ліпофілінг статевих губ (1 категорія складності) 15000
Ліпофілінг статевих губ (2 категорія складності) 17000
Ліпофілінг статевих губ (3 категорія складності) 19000
Збільшення сідниць, ліпофіллінг сідниць (1 категорія складності) 70000
Збільшення сідниць, ліпофіллінг сідниць (2 категорія складності) 80000
Збільшення сідниць, ліпофіллінг сідниць (3 категорія складності) 100000
Ліпофілінг гомілок (1 категорія складності) 50000
Ліпофілінг гомілок (2 категорія складності) 52000
Ліпофілінг гомілок (3 категорія складності) 54000
Корекція асиметрії грудей (1 категорія складності) 25000
Корекція асиметрії грудей (2 категорія складності) 27000
Корекція асиметрії грудей (3 категорія складності) 29000
Корекція форми соска (1 сторона) (1 категорія складності) 15000
Корекція форми соска (1 сторона) (2 категорія складності) 17000
Корекція форми соска (1 сторона) (3 категорія складності) 19000
Корекція форми ареоли (1 сторона) (1 категорія складності) 15000
Корекція форми ареоли (1 сторона) (2 категорія складності) 17000
Корекція форми ареоли (1 сторона) (3 категорія складності) 19000
Видалення грудних імплантів (1 категорія складності) 20000
Видалення грудних імплантів (2 категорія складності) 22000
Видалення грудних імплантів (3 категорія складності) 24000
Мамопластика (збільшення грудей, без вартості імпланта) (1 категорія складності) 106000
Мамопластика (збільшення грудей, без вартості імпланта) (2 категорія складності) 124000
Мамопластика (збільшення грудей, враховуючи імпланти, компресійну білизну) (3 категорія складності) 150000
Підтяжка грудей (1 категорія складності) 70000
Підтяжка грудей (2 категорія складності) 75000
Підтяжка грудей (3 категорія складності) 80000
Зменшення молочних залоз (1 категорія складності) 80000
Зменшення молочних залоз (2 категорія складності) 82000
Зменшення молочних залоз (3 категорія складності) 84000
Періареолярна мастопексия (1 категорія складності) 40000
Періареолярна мастопексия (2 категорія складності) 42000
Періареолярна мастопексия (3 категорія складності) 44000

Абдомінопластика:

Абдомінопластика міні без перенесення пупка (1 категорія складності) 35000
Абдомінопластика міні без перенесення пупка (2 категорія складності) 37000
Абдомінопластика міні без перенесення пупка (3 категорія складності) 39000
Верхня абдоминопластика (1 категорія складності) 50000
Верхня абдоминопластика (2 категорія складності) 52000
Верхня абдоминопластика (3 категорія складності) 54000
Абдомінопластика через пупкове кільце (1 категорія складності) 75000
Абдомінопластика через пупкове кільце (2 категорія складності) 77000
Абдомінопластика через пупкове кільце (3 категорія складності) 79000
Пластика з переміщенням пупка і пластикою білої лінії (1 категорія складності) 75000
Пластика з переміщенням пупка і пластикою білої лінії (2 категорія складності) 77000
Пластика з переміщенням пупка і пластикою білої лінії (3 категорія складності) 79000
Пластика пупкового кільця (1 категорія складності) 17000
Пластика пупкового кільця (2 категорія складності) 19000
Пластика пупкового кільця (3 категорія складності) 21000
Підтяжка обличчя по техлологіі MACS lift (1 категорія складності) 65000
Підтяжка обличчя по техлологіі MACS lift (2 категорія складності) 67000
Підтяжка обличчя по техлологіі MACS lift (3 категорія складності) 69000
Міні-фейсліфтінг (1 категорія складності) 30000
Міні-фейсліфтінг (2 категорія складності) 32000
Міні-фейсліфтінг (3 категорія складності) 34000
Підтяжка чола вінцевих розрізом (1 категорія складності) 50000
Підтяжка чола вінцевих розрізом (2 категорія складності) 52000
Підтяжка чола вінцевих розрізом (3 категорія складності) 54000
Кантопексія (1 категорія складності) 16000
Кантопексія (2 категорія складності) 18000
Кантопексія (3 категорія складності) 20000
Установка подбородочного імпланта (1 категорія складності) 25000
Установка подбородочного імпланта (2 категорія складності) 27000
Установка подбородочного імпланта (3 категорія складності) 29000
Видалення грудок Біша (1 категорія складності) 15000
Видалення грудок Біша (2 категорія складності) 17000
Видалення грудок Біша (3 категорія складності) 19000
Підтяжка шиї (1 категорія складності) 50000
Підтяжка шиї (2 категорія складності) 52000
Підтяжка шиї (3 категорія складності) 54000
Безопераційна підтяжка обличчя нитками Silhouette (1 пара) (1 категорія складності) 15000
Безопераційна підтяжка обличчя нитками Silhouette (1 пара) (2 категорія складності) 17000
Безопераційна підтяжка обличчя нитками Silhouette (1 пара) (3 категорія складності) 19000

Ліпосакція:

Ліпосакція живота повна (1 категорія складності) 28000
Ліпосакція живота повна (2 категорія складності) 30000
Ліпосакція живота повна (3 категорія складності) 32000
Ліпосакція живота (половина живота) (1 категорія складності) 22000
Ліпосакція живота (половина живота) (2 категорія складності) 24000
Ліпосакція живота (половина живота) (3 категорія складності) 26000
Лазерна ліпосакція 1 зона (1 категорія складності) 14100
Лазерна ліпосакція 1 зона (2 категорія складності) 16100
Лазерна ліпосакція 1 зона (3 категорія складності) 18100
Ліпосакція зовнішньої поверхні (стегон) (1 категорія складності) 18000
Ліпосакція зовнішньої поверхні (стегон) (2 категорія складності) 20000
Ліпосакція зовнішньої поверхні (стегон) (3 категорія складності) 22000
Ліпосакція передньої поверхні (стегон) (1 категорія складності) 18000
Ліпосакція передньої поверхні (стегон) (2 категорія складності) 20000
Ліпосакція передньої поверхні (стегон) (3 категорія складності) 22000
Ліпосакція задньої поверхні (стегон) (1 категорія складності) 18000
Ліпосакція задньої поверхні (стегон) (2 категорія складності) 20000
Ліпосакція задньої поверхні (стегон) (3 категорія складності) 22000
Ліпосакція колін (внутрішня поверхня) (1 категорія складності) 10000
Ліпосакція колін (внутрішня поверхня) (2 категорія складності) 12000
Ліпосакція колін (внутрішня поверхня) (3 категорія складності) 14000
Ліпосакція колін (над колінами) (1 категорія складності) 10000
Ліпосакція колін (над колінами) (2 категорія складності) 12000
Ліпосакція колін (над колінами) (3 категорія складності) 14000
Ліпосакція гомілки (1 категорія складності) 19500
Ліпосакція гомілки (2 категорія складності) 21500
Ліпосакція гомілки (3 категорія складності) 23500
Ліпосакція сідниць (1 категорія складності) 19500
Ліпосакція сідниць (2 категорія складності) 21500
Ліпосакція сідниць (3 категорія складності) 23500
Ліпосакція суб'ягодічних складок (1 категорія складності) 12500
Ліпосакція суб'ягодічних складок (2 категорія складності) 14500
Ліпосакція суб'ягодічних складок (3 категорія складності) 16500
Ліпосакція задньої поверхні плечей (1 категорія складності) 20000
Ліпосакція задньої поверхні плечей (2 категорія складності) 22000
Ліпосакція задньої поверхні плечей (3 категорія складності) 24000
Ліпосакція задньої і зовнішньої поверхні плечей (1 категорія складності) 30000
Ліпосакція задньої і зовнішньої поверхні плечей (2 категорія складності) 32000
Ліпосакція задньої і зовнішньої поверхні плечей (3 категорія складності) 34000
Ліпосакція спини (1 категорія складності) 25000
Ліпосакція спини (2 категорія складності) 27000
Ліпосакція спини (3 категорія складності) 29000
Ліпосакція фланки (боки) (1 категорія складності) 25000
Ліпосакція фланки (боки) (2 категорія складності) 27000
Ліпосакція фланки (боки) (3 категорія складності) 29000
Ліпосакція лобкової зони (1 категорія складності) 12500
Ліпосакція лобкової зони (2 категорія складності) 14500
Ліпосакція лобкової зони (3 категорія складності) 16500
Ліпосакція грудних залоз (1 категорія складності) 15000
Ліпосакція грудних залоз (2 категорія складності) 17000
Ліпосакція грудних залоз (3 категорія складності) 19000

Ендоскопія

Вид услуги

Цена, грн

Амбулаторне лікування

Колоноскопія 800
Колоноскопія з анестезією (медикаментозний сон) продолжительностью до 30 минут 2000
Колоноскопія з анестезією (медикаментозний сон) продолжительностью до 60 минут 2600
Гастроскопія 600
Гастроскопія з анестезією (медикаментозний сон) продолжительностью до 30 минут 1800
Гастроскопія з анестезією (медикаментозний сон) продолжительностью до 60 минут 2300
Бронхоскопія 750
Бронхоскопія з анестезією (медикаментозний сон) продолжительностью до 30 минут 2000
Бронхоскопія з анестезією (медикаментозний сон) продолжительностью до 60 минут 2500
Езофагогастродуоденоскопія 600
Капсульна ендоскопія (включаючи вартість перебування) 19000
Дослідження шлункового вмісту фракційним методом 150
Швидкий уреазний тест (CLO-тест) на хелікобактер (Helicobacter pylori) в біоптаті слизової шлунка 150
Ендоскопічна біопсія шлунково-кишкового тракту 350

Консультативні послуги

Консультація ендоскопіста (первинний прийом) 430
Консультація ендоскопіста (повторний прийом) 320

Загальна хірургія

Вид услуги

Цена, грн

Хірургічні операції, процедури та маніпуляції

Первинна хірургічна обробка рани 1 категорії (без вартості анестезії) 700
Первинна хірургічна обробка рани 2 категорії (без вартості анестезії) 1500
Первинна хірургічна обробка рани 3 категорії (без вартості анестезії) 1900
Пункція кісти, гематоми, гнійника (без вартості анестезії) 700
Вскриття гнійника або гематоми 1 категорії (без вартості анестезії) 1500
Вскриття гнійника або гематоми 2 категорії (без вартості анестезії) 1900
Видалення нігтьової пластини травмованого або врослого нігтя (без вартості анестезії) 700
Оперативне лікування врослого нігтя (крайова резекція) (без вартості анестезії) 1000
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 1 категорії (ліпоми, фіброми, атероми, гігроми) (без вартості анестезії) 700
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 2 категорії (ліпоми, фіброми, атероми, гігроми) (без вартості анестезії) 1500
Видалення доброякісних утворень м'яких тканин 3 категорії (ліпоми, фіброми, атероми, гігроми) (без вартості анестезії) 1900
Видалення поодиноких новоутворень шкіри 1 категорії (папілома, бородавка, кандилома, родимка) радіохвильовим методом (Сургітрон/Фотек) або лазером (без вартості анестезії) 500
Видалення поодиноких новоутворень шкіри 2 категорії (папілома, бородавка, кандилома, родимка) радіохвильовим методом (Сургітрон/Фотек) або лазером (без вартості анестезії) 900
Видалення множинних новоутворень шкіри (папіломи, бородавки, кандиломи, родимки) радіохвильовим методом (Сургітрон/Фотек) або лазером (без вартості анестезії) 1900
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії), герніопластика власними тканинами, 1 категорії (без вартості анестезії) 7000
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії), герніопластика власними тканинами, 2 категорії (без вартості анестезії) 9000
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії), герніопластика сіткою, 1 категорії (без вартості анестезії та сітки) 10000
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії), герніопластика сіткою, 2 категорії (без вартості анестезії та сітки) 14000
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії) лапароскопічно, з пластикою сіткою, 1 категорії (без вартості анестезії та сітки) 15000
Видалення грижі (стегнової, пахової, пупкової, білої лінії) лапароскопічно, з пластикою сіткою, 2 категорії (без вартості анестезії та сітки) 19000
Видалення апендициту (лапароскопічна або класична апендектомія) 1 категорії (без вартості анестезії) 7000
Видалення апендициту (лапароскопічна або класична апендектомія) 2 категорії (без вартості анестезії) 10000
Видалення жовчного міхура (лапароскопічна або класична холецистектомія) (1 категорії) (без вартості анестезії) 10000
Видалення жовчного міхура (лапароскопічна або класична холецистектомія) (2 категорії ) (без вартості анестезії) 15000
Операція при грижі стравохідного отвору діафрагми (лапароскопічна крурорафія з фундоплікацією) 20000
Лапароскопічна кардіоміотомія (операція Геллера) 20000
Лапароскопічний вісцероліз (лапараскопічне розсічення спайок органів черевної порожнини) (1 категорії складності) 20000
Лапароскопічний вісцероліз (лапараскопічне розсічення спайок органів черевної порожнини) (2 категорії складності) 25000
Торакальна верхньогрудна симпатектомія (1 категорії складності) 15000
Лапароскопічна поперекова симпатектомія (1 категорії складності) 19000
Лапароскопічна резекція тонкого кишківника (1 категорії складності) 20000
Лапароскопічна правобічна геміколектомія (1 категорії складності) 25000
Лапароскопічна лівобічна геміколектомія (операція на кишківнику) (1 категорії складності) 25000
Лапароскопічна резекція сигмоподібної кишки (операція на кишківнику) (1 категорії складності) 20000
Лапароскопічна резекція прямої кишки з ТМЄ (1 категорії складності) 20000
Лапароскопічна резекція поперечно-ободової кишки (1 категорії складності) 25000
Лапароскопічна вертикальна гастректомія (Sleeve) (1 категорії складності) 25000
Лапароскопічна фенестрація кіст печінки та нирок (1 категорії складності) 15000
Лапароскопічна спленектомія (видалення селезінки) (1 категорії складності) 15000
Лапароскопічне зашивання перфоративної виразки (1 категорії складності) 15000
Хірургічне втручання (1 категорії складності) 5000
Хірургічне втручання (2 категорія складності) 10000
Хірургічне втручання (3 категорія складності) 15000
Хірургічне втручання (4 категорія складності) 25000
Видалення доброякісного утворення (фіброаденома, кіста) молочної залози 1 категорії 7000
Видалення доброякісного утворення (фіброаденома, кіста) молочної залози 2 категорії 9000
Видалення доброякісного утворення (фіброаденома, кіста) молочної залози 3 категорії 11000
Гемітіреоідектомія 35000
Аллопротезування аорти черевної порожнини 65000
Видалення аденоми слиної залози 2900

Загальні лікарські процедури та маніпуляції

Зняття швів (за 1 шов) 50
Накладання швів на рану (за 1 шов, без вартості шовного матеріалу) 100
Накладання косметичного шва на рану (до 3 см) (без вартості шовного матеріалу) 300
Перев'язка проста 300
Перев'язка складна 500
Післяопераційне спостереження оперуючого/лікуючого лікаря до 2-х годин 500
Місцева анестезія (основна локалізація) (без вартості ліків) 300
Місцева анестезія (додаткова локалізація) (без вартості ліків) 150

Консультативні послуги

Консультація хірурга (первинний прийом) 490
Консультація хірурга (повторний прийом) 390

Гінекологія

Вид услуги

Цена, грн

Оперативне втручання

Видалення внутрішньоматкових контрацептивів з вишкрібанням стінок порожнини матки 3000
Видалення фіброматозного вузла, що народжується з вишкрібанням стінок порожнини матки 5000
Вакуумаспірація плідного яйця 4000
Видалення поліпа шийки матки радіохвильовим методом 1900
Лазеро хірургічна деструкція кондилом 3200
Лазерна вапоризація патології шийки матки 4500
Пункція заднього склепіння 730
Радіохвилюва конизація шийки матки (апарат СУРГІТРОН EMC) 4600
Гістероскопія (2 категорія складності) 6800
Вагінальна гістеректомія 17000
Пластика шийки матки після пологів (операція Еммета) 7550
Пластика піхви (без урахування вартості сітки) 10645
Безшовна пластика статевих губ 6500
Відновлення дівочої пліви (Геменопластика) 8000
Пластика статтевих губ 7000
Інтимна контурна пластика великих статевих губ або точки G з урахуванням вартості препарату 8520
Кольпоперинеопластика з леваторопластикою 14000
Дефлорація 3000
Діагностична лапароскопія 10750
Лапароскопія (1 категорія складності) 10750
Лапароскопія (2 категорія складності) 12000
Лапароскопія (3 категорія складності) 15000
Лапароскопія (4 категорія складності) 20000
Операційний лапароскопічний пакет (1 категорії) 300
Операційний лапароскопічний пакет (2 категорії) 500
Операційний лапароскопічний пакет (3 категорії) 1000
Лапароскопічна консервативна міомектомія (3 категорія складності) 25000
Лапароскопічна резекція яєчників 10700
Лапароскопічна тубектомія 9950
Лапароскопічна тубектомія з двох сторін 10450
Лапароскопічне видалення рудиментарного роги матки 13800
Лапароскопічна операція при позаматкової вагітності 9550
Лапаратомія (1 категорія складності) 11700
Лапаратомія (2 категорія складності) 18200
Лапаратомія (3 категорія складності) 24300
Лапаратомія (4 категорія складності) 28100
Передня, задня пластика стінок піхви при опущенні стінок 12100
Передня, задня пластика стінок піхви при опущенні стінок у комплексі з іншим оперативним втручанням (додаткова оплата) 7000
Розтин абсцесу бартолінієвої залози 3500
Ургентна операція 10500
Надпіхвова ампутація матки 12800
Операція при ТVT-O при стресовому нетриманні сечі (без вартості сітки) 10500
Операція при пельвіоперитоніт (піосальпінкс) 15200
Стерилізація маткових труб 9550
Експрес-дослідження пухлини 700
Додаткова біопсія (міомєктомія, пухлини) 600
Додаткова біопсія (матка з/без додатків) 800
Гінекологічний пакет «LIGHT» (Консультація гінеколога (огляд в дзеркалах і бімануального дослідження, первинні призначення), Трансвагінальне УЗД органів малого тазу (матка, сечовий міхур, яєчники), Кольпоскопічне дослідження стану шийки матки (огляд шийки матки під мікроскопом). 920
Гінекологічний пакет «MEDIUM» (Дві консультації гінеколога (огляд в дзеркалах і бімануального дослідження, первинні призначення, призначення за результатами дообстеження), Цитологічне дослідження шийки матки (+забір матеріалу для мікроскопії), Трансвагінальне УЗД органів малого тазу (матка, сечовий міхур, яєчники), Кольпоскопічне дослідження стану шийки матки (огляд шийки матки під мікроскопом). 1472
Гінекологічний пакет «MAXIMUM» (Дві консультації гінеколога (огляд в дзеркалах і бімануального дослідження, первинні призначення, призначення за результатами дообстеження), Бакпосів урогенітальних виділень з визначенням антибіотикограми (+забір матеріалу для бактеріолгічного дослідження (ТУБА)), Цитологічне дослідження шийки матки (+забір матеріалу для мікроскопії), Трансвагінальне УЗД органів малого тазу (матка, сечовий міхур, яєчники), Кольпоскопічне дослідження стану шийки матки (огляд шийки матки під мікроскопом). 1720
Діагностичне вишкрібання стінок порожнини матки і цервікального каналу 2700
Видалення кісти (1 рівень складності) 4300
Видалення кісти (2 рівень складності) 9650
Видалення віброматозного вузла (консервативна міомектомія) 8530
Викорнення матки з придатками 24340
Лапароскопічна консервативна міомектомія (1 категорія складності) 15075
Лапароскопічна консервативна міомектомія (2 категорія складності) 19095
Гістерорезектоскопіческій розсічення маткової перегородки 9200
Діагностична гістероскопія 5200
Гістероскопія (1 категорії складності) 5880
Офісна гістероскопія 4000
Вагінальна екстирпація матки в поєднанні з пластикою стінок піхви 16680
Вагінальна екстирпація матки з лапароскопічною асистенцією 16000
Лазеро хірургічне видалення кісти бартолінової залози 7800
Гістероскопія (3 категорія складності) 7800
Гістероскопія (4 категорія складності) 8800
Гістерорезектоскопіческій консервативна міомектомія 6800
Вишкрібання цервікального каналу без гістологічного дослідження 1500
Кліторопластика гіалуроновою кислотою (без вартості препарату) 3500
Видалення внутрішньоматкових контрацептивів з вишкрібанням стінок порожнини матки 3000
Видалення кісти бартолінієвої залози 7000

Амбулаторне лікування

Тест на вагітність 170
Тест для визначення підтікання навколоплідних вод 530
Ін’єкція п/шкірно в промежину 90
Ін’єкція в шийку матки (без вартості препарату) 270
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву (2 категорії складності) 1100
Лікування кондилом вульви солковагіном 700
Інстиляція порожнини матки 470
Парауретральне введення гіалуронової кислоти (без вартості препарату) 4000
Медикаментозне переривання вагітності 3500
Гемостатична терапія 380
Гідротубація 530
Аспіраційна біопсія ендометрія з гістологічним дослідженням матеріалу 850
Біопсія шийки матки з дослідженням матеріалу 1100
Радіохвильова ексцизія шийки матки до III зони (апарат СУРГІТРОН EMC) 3800
Радіохвильова деструкція кондилом (апарат СУРГІТРОН EMC) (3 категорія складності) 3800
Бужування цервікального каналу радіохвильовим методом 1700
Радіохвильова коагуляция шийки матки (без вартості анестезії) 1390
Радіохвильова ексцизія шийки матки I-II зони (апарат СУРГІТРОН EMC) 3300
Радіохвильова деструкція кондилом (апарат СУРГІТРОН EMC) (1 категорія складності) 2800
Радіохвильова деструкція кондилом (апарат СУРГІТРОН EMC) (2 категорія складності) 3100
Кольпоскопія з відеовізуалізацією 300
Обстеження з відеовізуалізацією 300
Постановка внутрішньоматкового контрацептиву (без вартості спіралі) 870
Видалення внутрішньоматкового контрацептиву (1 категорії складності) 870
Постановка вагінального кільця «Новаринг» (без вартості препарату) 230
Процедури гінекологічні (піхвовий ванночки, тампони, зрошення) 150
Лікування ерозії шийки матки солковагіном 300
Взяття біопсії шийки матки без гістологічного дослідження 700
Аугментація точки G (без вартості препарату) 3500
Введения гіалуронової кислоти у великі статеві губи (без вартості препарату) 3800
Введення гіалуронової кислоти у піхву (без вартості препарату) 3800

Консультативні послуги

Консультація гінеколога (первинний прийом) 430
Консультація гінеколога (повторний прийом) (за результатами додаткового обстеження протягом 30 днів) 320
Консультація спеціаліста 430
Консультація спеціаліста (повторна) 320

Проктологія

Вид услуги

Цена, грн

Хірургічні операції, процедури та маніпуляції

Висічення нориці прямої кишки (хронічного парапроктиту) радіохвильове або лазером 1 категорії 4000
Висічення нориці прямої кишки (хронічного парапроктиту) радіохвильове або лазером 2 категорії 6000
Висічення хронічної анальної тріщини радіохвильовим методом або лазером 3000
Висічення хронічної анальної тріщини з дозованої сфінктеректомією та анопластикою 5000
Видалення геморою малоінвазивне: ТНD - ТГД - трансанальна гемороїдальна деартеріалізація або HAL-RAR - ГАЛ - гемороїдальне аретеріальне лігування з мукопексією (без вартості одноразового набору) 9000
Видалення геморою класичне (геморїдектомія за Міліганом-Морганом) 1 категорії 6000
Видалення геморою класичне (геморїдектомія за Міліганом-Морганом) 2 категорії 8000
Степлерна геморроїдопексія за Лонго (без вартості одноразового набору) 9000

Амбулаторне лікування

Аноскопія/проктоскопія 200
Ректороманоскопія 300
Місцева анестезія в проктології (перианальная/параректальна блокада) (без вартості ліків) 600
Лігування внутрішнього гемороїдального вузла латексними кільцями 1000
Склерозування внутрішнього гемороїдального вузла (без вартості склерозанта) 1000
Коаглуяція внутрішнього гемороїдального вузла радіохвильове або лазером 1200
Тромбектомія з гемороїдального вузла 1200
Видалення поліпу анального каналу рахіохвильове або лазером 1 категорії 1200
Видалення поліпу анального каналу рахіохвильове або лазером 2 категорії 2000
Видалення перианальної бахромки радіохвильове або лазером 2000
Висічення зовнішнього гемороїдального вузла 1 категорії 2500
Висічення зовнішнього гемороїдального вузла 2 категорії 4000
Вскриття куприкової кісти з нагноєнням (без вартості анестезії) 2500
Висічення куприкової кісти або ходів (без вартості анестезії) 4500

Консультативні послуги

Консультація проктолога (первинний прийом) 490
Консультація проктолога (проміжна) 280
Консультація проктолога (вторинний прийом) 390

Судинна хірургія

Вид услуги

Цена, грн

Хірургічне лікування

Мініфлебектомія 1 нога (1 категорія) (без вартості анестезії) 5000
Мініфлебектомія 1 нога (1 категорія) (без вартості анестезії) 7500
Мініфлебектомія 1 нога (1 категорія) (без вартості анестезії) 10000
Видалення варикозних вен (венектомія) 1 нога (1 категорія) (без вартості анестезії) 10000
Видалення варикозних вен (венектомія) 1 нога (2 категорія) (без вартості анестезії) 12500
Видалення варикозних вен (венектомія) 1 нога (3 категорія) (без вартості анестезії) 15000
Ендовазальна лазерна коагуляція (ЕВЛК) варикозних вен (1 категорія) 1 нога (без вартості анестезії та одноразового набору) 15000
Ендовазальна лазерна коагуляція (ЕВЛК) варикозних вен (2 категорія) 1 нога (без вартості анестезії та одноразового набору) 17500
Ендовазальна лазерна коагуляція (ЕВЛК) варикозних вен (3 категорія) 1 нога (без вартості анестезії та одноразового набору) 20000
Радіочастотна абляція (РЧА) варикозних вен (1 категорія) 1 нога (без вартості анестезії та одноразового набору) 15000
Радіочастотна абляція (РЧА) варикозних вен (2 категорія) 1 нога (без вартості анестезії та одноразового набору) 17500
Радіочастотна абляція (РЧА) варикозних вен (3 категорія) 1 нога (без вартості анестезії та одноразового набору) 20000

Консультаційні послуги

Консультація судинного хірурга (первинний прийом) 490
Консультація судинного хірурга (повторний прийом) 390

Гастроэнтерологія

Вид услуги

Цена, грн

Консультативні послуги

Консультація гастроентеролога (первинний прийом) 490
Консультація гастроентеролога (повторний прийом) 390
Консиліум 1500

Кардіологія

Вид услуги

Цена, грн

Функціональні дослідження

Електрокардіографія (ЕКГ) спокою з описом 250
Електрокардіографія (ЕКГ) спокою без опису 100
Бронхопровокаційний тест з фізичним навантаженням 340

Консультативні послуги

Консультація кардіолога (первинний прийом) 490
Консультація кардіолога (повторний прийом) 390
Консиліум 1500

Ендокринологія

Вид услуги

Цена, грн

Консультативні послуги

Консультація ендокринолога (первинний прийом) 490
Консультація ендокринолога (повторний прийом) 390
Консультація ендокринного хірурга (первинний прийом) 490
Консультація ендокринного хірурга (повторний прийом) 390
Консиліум 1500

Дерматологія та трихологія

Вид услуги

Цена, грн

Косметичні процедури

Пілінг Light peel 1205
Пілінг Eye peel 1105
Пілінг Age/ White/ Beta Peel1 1105
Пілінг Jessner. Рівень 2 1300
Очищуючий догляд 930
Заспокійливий догляд проти подразнення 1400
Процедура інтенсивного зволоження 930
Догляд "Свіжість та сяйво" 980
Ревіталізуючий ( омолоджуючий ) долгляд навколо очей 670
Anti-age догляд для обличчя 950
Оновлюючий догляд для обличчя 770
Потрійна ексфоліація 1350

Маніпуляційні та ін'єкційні процедури

Мезотерапія Meso Genesis P199 (5 ml) 2600
Мезотерапія Dermaheal HL (5 ml) 1800
Мезотерапія M. Booster Hair (20 ml) 4500
Мезотерапія Гинкго Билоба (5 ml) 1400
Мезотерапія Декспантенол (5 ml) 1400
Мезотерапія Олігоелементи (2 ml) 1400
Мезотерапія МезоХаір (5 ml) 2000
Мезотерапія МезоХаір ПРО (5 ml) 2000
Мезотерапія DR. Korman (5 ml) 2000
Мезотерапія Hair Filler (1 ml) 5000
Мезотерапія Кеналог (1 ампула) 650
Мезотерапія Флостерон (1 ампула) 1200
Regenera activa 47100
PRP 7500
ОТП 2500
Плазматерапія (збагачена тромбоцитами плазма) 1700
Рідкий азот ВЧГ 600
Забір біопсії (2 зраза) 2500
Консультація дермато-венеролога 430
Консультація дерматолога (первинний прийом) 800
Консультація дерматолога (повторний прийом) 500
Консультація трихолога (первинний прийом) 800
Консультація трихолога (повторний прийом) 500

Консультативні послуги

Консультація трихолога (первинний прийом) 800
Консультація трихолога (повторний прийом) 500
Консультація дерматолога (первинний прийом) 490
Консультація дерматолога (повторний прийом) 390
Консультація дерматолога Халдєєва А. (первинний прийом) 800
Консультація дерматолога Халдєєва А. (повторний прийом) 500
Консиліум 15000

Неврологія та нейрохірургія

Вид услуги

Цена, грн

Хірургічне лікування

Видалення інтрамедулярної пухлини (1 категорії складності) 23600
Видалення інтрамедулярної пухлини (2 категорії складності) 31000
Видалення інтрамедулярної пухлини (3 категорії складності) 41300
Видалення інтрамедулярної екстамедулярної пухлини (1 категорії складності) 39100
Видалення інтрамедулярної екстамедулярної пухлини (2 категорії складності) 45000
Видалення інтрамедулярної екстамедулярної пухлини (3 категорії складності) 53300
Видалення пухлини спинного мозку + стабілізація хребта (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) 31100
Видалення пухлини спинного мозку + стабілізація хребта (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) 38700
Видалення пухлини спинного мозку + стабілізація хребта (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) 44100
Видалення пухлини хребця заднім та задньобоковим доступами (1 категорії складності) 28100
Видалення пухлини хребця заднім та задньобоковим доступами (2 категорії складності) 37000
Видалення пухлини хребця заднім та задньобоковим доступами (3 категорії складності) 45000
Видалення пухлини хребця переднім доступом (1 категорії складності) 29300
Видалення пухлини хребця переднім доступом (2 категорії складності) 34800
Видалення пухлини хребця переднім доступом (3 категорії складності) 30600
Видалення пухлини хребця + транспедикулярна стабілізація хребта (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) 27700
Видалення пухлини хребця + транспедикулярна стабілізація хребта (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) 43400
Видалення пухлини хребця + транспедикулярна стабілізація хребта (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) 46400
Видалення пухлини хребця + заміщення тіла хребця кейджем + стабілізація хребта (без вартості імплантів)** (1 категорії складності) 48700
Видалення пухлини хребця + заміщення тіла хребця кейджем + стабілізація хребта (без вартості імплантів)** (2 категорії складності) 51300
Видалення пухлини хребця + заміщення тіла хребця кейджем + стабілізація хребта (без вартості імплантів)** (3 категорії складності) 60000
Транпедикулярна біопсія пухлини хребця (1 категорії складності) 9800
Транпедикулярна біопсія пухлини хребця (2 категорії складності) 15700
Транпедикулярна біопсія пухлини хребця (3 категорії складності) 19000

Консультативні послуги

Консультація невропатолога (первинний прийом) 490
Консультація невропатолога (повторний прийом) 390
Консультація нейрохірурга (первинний прийом) 490
Консультація нейрохірурга (повторний прийом) 390
Консиліум 1500

Ортопедія та травматологія

Вид услуги

Цена, грн

Блокади

Блокада місця перелому 545
Епідуральна блокада під рентген контролем 3000
Епідуральна блокада 920
Вертебральна артикулярна блокада 1200
Епідуральна блокада + фасеточна блокада під рентген контролем 3000

Хірургічне лікування

Однополюсне ендопротезування плечового суглоба 13800
Ревізійне ендопротезування плечового суглоба ( 2 категорія складності) 14700
Ревізійне ендопротезування плечового суглоба ( 3 категорія складності) 16000
Реверсивне (дельта) ендопротезування плечового суглобу (1 категорії складності) 14000
Реверсивне ендопротезування плечового суглобу (2 категорії складності) 23000
Реверсивне ендопротезування плечового суглобу (3 категорії складності) 35150
Ревізійне ендопротезування плечового суглоба ( 1 категорія складності) 15000
Тотальне анатомічне ендопротезування плечового суглобу ( 1 категорії складності) 26400
Тотальне анатомічне ендопротезування плечового суглобу (2 категорії скоадності) 28000
Тотальне анатомічне ендопротезування плечового суглобу ( 3 категорії складності) 30400
Ендопротезування голівки променевої кістки 14000
Ендопротезування ліктьового суглоба ( 1 категорії складності) 16700
Ендопротезування ліктьового суглоба ( 2 категорії складності) 18800
Ендопротезування ліктьового суглоба ( 3 категорії складності) 30400
Тотальне цементне ендопротезування кульшового суглобу ( 1 категорія складності) 10700
Тотальне цементне ендопротезування кульшового суглобу ( 2 категорія складності) 12200
Тотальне цементне ендопротезування кульшового суглобу ( 3 категорія складності) 14400
Тотальне безцементне ендопротезування кульшового суглобу ( 1 категорії складності) 13700
Тотальне безцементне ендопротезування кульшового суглобу ( 2 категорії складності) 16200
Тотальне безцементне ендопротезування кульшового суглобу ( 3 категорії складності) 18300
Ревізійне ендопротезування кульшового суглоба (1 категорія складності) 15000
Ревізійне ендопротезування кульшового суглоба ( 2 категорія складності) 17100
Ревізійне ендопротезування кульшового суглоба ( 3 категорія складності) 19600
Тотальне ендопротезування колінного суглоба (1 категорії складності) 16200
Тотальне ендопротезування колінного суглоба (2 категорії складності) 18800
Тотальне ендопротезування колінного суглоба (3 категорії складності) 20500
Видалення металоконструкцій і утворень 10000
Артроскопія гомілкого-ступневого суглобу (1 категорія складності) 8100
Артроскопія гомілкого-ступневого суглобу ( 2 категорія складності) 9100
Артроскопія гомілкого-ступневого суглобу ( 3 категорія складності) 12000
Артроскопія ліктьового суглоба (1 категорії складності) 9200
Артроскопія ліктьового суглоба (2 категорії складності) 11800
Артроскопія ліктьового суглоба (3 категорії складності) 13000
Артроскопія кульшового суглоба (1 категорії складності) 9200
Артроскопія кульшового суглоба ( 2 категорії складності) 10400
Артроскопія кульшового суглоба ( 3 категорії складності) 12000
Артроскопія кистьового суглобу (1 категорія складності) 7300
Артроскопія кистьового суглобу ( 2 категорія складності) 10100
Артроскопія кистьового суглобу ( 3 категорія складності) 12000
Артроскопія плечового суглоба ( 1 категорії складності) 8500
Артроскопія плечового суглоба ( 2 категорії складності) 9500
Артроскопія плечового суглоба ( 3 категорії складності) 12300
Артроскопія колінного суглоба (1 категорії складності) 8100
Артроскопія колінного суглоба (2 категорії складності) 10400
Артроскопічний дебрідмент плечового суглоба та субакоміального простору 8400
Артроскопічна тенотомія сухожилка довгої головки біцепса 15700
Артроскопічний тенодез сухожилка довгої головки біцепса 17200
Артроскопічна рефіксація суглобової губи при нестабільності плеча 16500
Артроскопічний шов пошкодженої ротарної манжети плеча 14300
Артроскопічна акроміопластика 10400
Остеотомія великої берцової з артроскопією 12500
Остеотомія однієї анатомічної зони ( 1 категорії складності) 9200
Корегуюча остеотомія дистального відділу стегнової кістки 9300
ПХЗ (Пластика передньої схрещеної зв'язки колінного суглоба) разом з артроскопією 12500
ПХЗ (Пластика передньої хрестоподібної зв'язки) (2 категорії складності) разом з артроскопією 18300
ПХЗ (Пластика передньої хрестоподібної зв'язки) (3 категорії складності) разом з артроскопією 23800
Хірургічна корекція вальгусної деформації першого пальця (1 категорія складності) (за модиф. McBride) 9700
Хірургічна корекція молоточкоподібної деформації пальців ноги 10000
Хірургічна корекція вальгусної деформації першого пальця (1 категорія складності) (Chevron osteotomy) 11000
Хірургічна корекція вальгусної деформації першого пальця (1 категорія складності) (Scarf osteotomy) 12700
Компресійний перелом хребта зі стабілізацією имплантом (спонділолізтез) 15200
Ахіллопластіка 12300
Подовження Ахілового сухожилка 13200
Спондилоартроз (малоінвазивно зі швидкою реабілітацією) 15300
Артродез 1-го плесне-фаланговогу суглобу 10200
Артродез гомілково-ступневого суглобу 11600
Артродез підтаранного суглобу 12000
Остеотомія однієї анатомічної зони ( 2 категорії складності) 17800
Остеотомія однієї анатомічної зони ( 3 категорії складності) 19200
Мікрофрактурування локального дефекту хряща 18700
Оперативне лікування молоткообразной деформації пальців 9300
Видалення гігроми (1 категорії складності) 6800
Видалення гігроми (2 категорії складності) 9500
Видалення гігроми (3 категорії складності) 13000
Синтез перелому кісточок 1 стопа 10800
Синтез перелому кісточок 2 стопи 14300
Остеосинтез апаратом зовнішньої фіксації 9400
Остеосинтез перипротезних переломів стегнової кістки 12500
Остеосинтез перипротезних переломів плечової кістки 1300
Висока великогомілкова остеотомія - корекція вальгусної/варусної деформації навколо колінного суглобу 12700
Металоостеосинтез 16300
Внутрішній остиосинтез переломів (1 категорії складності) 11300
Внутрішній остиосинтез переломів (2 категорії складності) 14500
Внутрішній остиосинтез переломів (3 категорії складності) 16700
OATS (пересадка хряща) 12200
Cеквестрнекректомія при остеомієліті (1 категорії складності) 13400
Cеквестрнекректомія при остеомієліті (2 категорії складності) 15400
Cеквестрнекректомія при остеомієліті (3 категорії складності) 17400
Мінімально-інвазивний остеосинтез переломів (1 категорії складності) 6900
Мінімально-інвазивний остеосинтез переломів (2 категорії складності) 8300
Мінімально-інвазивний остеосинтез переломів (3 категорії складності) 12600
Вторинна пластика Ахіллового сухожилку 10300
Видалення внутрішніх фіксаторів 6500
Реметалоостеосинтез перелому 12100
Корекція апарату зовнішньої фіксації 5200
Видалення апарату зовнішньої фіксації 4500
Білокальний кістковий транспорт в апараті зовнішньої фіксації (подовження кінцівки) 12200
Білокальний кістковий транспорт на інтрамедулярному стержні (подовження кінцівки) 13200
Пластика акроміально-ключичного зчленування з використанням Endobutton/Dogbonebutton 12000
Пластика грудинно-ключичного зчленування з використанням аутотрансплантата 11400
Кісткова пластика дефекту кісток 8300
Міні-відкритий шов масивного/застарілого розриву ротарної манжети плеча 6500
Міні-відкрита операція Латерже при звичному вивиху плеча 9800
Пластика J-graft суглобової поверхні лопатки при звичному вивиху плеча 12700
Ремплісаж дефекту Хілл-сакс голівки плеча 16900
Декомпресія надлопаткового нерва 13500
Парціальна резекція менісків колінних суглобіів 12300
Однополюсне біполярне (double-cup) ендопротезування кульшового суглобу 16000
Мозаїчна хондропластика локального дефекту хряща 10100
Хондрофіллер 15400
Шов дистального сухожилка біцепса 6800
Переміщення сухожилків м'язів навколо плечового суглобу (окремо) 8700
Переміщення сухожилків м'язів навколо плечового суглобу (разом із протезуванням) 28400
Реліз плантарної фасції при плантарному фасціїті 9800
Транспозиція п'яткового горба 6200
Використання PRF-glue під час хірургічної процедури 4500
Введення BMC (Bone Marrow Concentrate) під час хірургічної операції 5200
Ревізійна пластика передньої хрестоподібної зв'язки 302142
Импланти Мікровинти DePuySynthes (Oberdorf, Switzeland/US) 1 шт. 1800
Дистальний бицепс 76081
Фіксатор MEDI 9100
Металосинтез 35200
Комплект імплантів для блокуючого внутрикісткового остеосинтезу стегнової кістки (DFN2) 18300
Зовнішня фіксація стегнової кістки 4800
Ендопротезування колінного суставу з анестезією + перебування двох людин в двомісній палаті 140000
PRP під контролем УЗД 1500

Амбулаторне лікування

Мануальна корекція (мобілізація, тракція, редресакція) одного відділу 200
Накладання полімерної пов'язки (скотчкаст/софткаст) 1100
Корекція полімерної пов'язки (скотчкаст/софткаст) 400
Зняття гіпсової/скотчкастової пов'язки 400
Внутрішньосуглобова ін'єкція (введення препаратів) 300
PRP-терапія однієї зони ( ін'єкція аутоплазмою з пробіркою) 900
PRP-терапія однієї зони ( ін'єкція аутоплазмою з пробіркою Regenlab) 4500
Введення PRP під час хірургічної процедури ( ін'єкція аутоплазмою з пробіркою Regenlab) 3200
Введення PRP під час хірургічної процедури ( ін'єкція аутоплазмою з пробіркою) 700
Внутрішньосуглобова ін'єкція (введення препаратів) під УЗД контролем 800
Внутрішньосуглобова ін'єкція (блокада з дексаметазоном) 305
Внутрішньосуглобова ін'єкція (блокада з дексаметазоном) під УЗД контролем 885
Внутрішньосуглобова ін'єкція (блокада з флостероном) 425
Внутрішньосуглобова ін'єкція (блокада з флостероном) від УЗД контролем 985
Периартикулярна блокада з дексаметазоном 285
Паравертебральна блокада з дексаметазоном 285
Периартикулярна блокада з флостероном 405
Паравертебральна блокада з флостероном 405
Артекилярна блокада з діпроспаном 3000
Епідуральна блокада з дексаметазоном 1000
Епідуральна блокада з діпроспаном 2800
Пункція суглоба 405
Пункція суглоба під УЗД контролем 800
Пункція обмежених утворень під ультразвуковим контролем 900
Підшкірна місцева проба на чутливість до препарату ( лідокаїн, новокаїн) 65
Внутрішньом'язева ін'єкція (з препаратом) 120
Блокада місця перелому 545
Епідуральна блокада під рентген контролем 3000
Епідуральна блокада 920
Вертебральна артикулярна блокада 1200
Епідуральна блокада + фасеточна блокада під рентген контролем 3000
PRP-терапія однієї зони ( ін'єкція аутоплазмою з пробіркою) 900

Консультативні послуги

Консультація ортопеда-травматолога (первинний прийом) 490
Консультація ортопеда-травматолога (повторний прийом) 390

Урологія

Вид услуги

Цена, грн

Хірургічне лікування

Обрізання 13800
Розсічення короткої вуздечки статевого члена 2200
Кругове висічення крайньої плоті (циркумцизія) 3900
Розсічення короткої вуздечки з круговим видаленням крайньої плоті 4100
Операція Розера - розширення звужено кільця крайньої плоті 2900
Видалення кісти придатка яєчка 4100
Видалення водянки яєчка 4800
Оперативне лікування варикоцеле 5300
Вправлення парафимозу 4800
Оперативне лікування передчасного сім'явиверження 4000
Оперативне лікування щодо усунення гіпоспадії (вартість анестезії не включена) 5000
Протезування статевого члена (без вартості протеза) 17000
Протезування яєчка (без вартості протеза) 13000
Оперативне пластичне втручання на уретрі 9500
Лапароскопічна нефректомія 39000
Лапарскопічне видалення кісти нирки 27000
Оперативна корекція при аномаліях нирки 34000
Операція TVT-O при стресовому нетриманні сечі (вартість анестезії не включена) 7500
Вазорезекція сім’явиносних протоків (стерилізація) (без вартості анестезії) 6000

Амбулаторне лікування

Масаж передхурової залози 220
Інстиляція в уретру лікарських засобів 230
Інстиляція сечового міхура 240
Мікроклізма ректальна (без вартості препарату) (1 процедура) 150
Видалення гострокінцевих конділом (амбулаторно) 650
Катетерізація верхніх сечових шляхів 1186
Катетеризація сечового міхура 350
Уретроскопія 630
Поверхнева ульрозвукова терапія калитки (1 сеанс) 240
Ультразвукова терапія предміхурової залози (ректально) (1 сеанс) 260
Цистоскопія зі встановленням стента сечоводу (без вартості набору) 3900
Бужування уретри 420
Френулопластика 3870
Лікувальна уретроскопія з припіканням виразок уретри та сем'яного пухирця розчином лікарських засобів 820
Коагуляція глибоких уретральних канділом 620
Трансуретральна резекція стріктур, папілом уретри 5400
Уретротомія структур уретри 3700
Уретеролітотомія 6200
Цистолітотомія 4500
Епіцистотомія 5100
Ректальна гіпертермія передміхурової залози (1 сеанс) 280
Ректальний пневмо-вібромассаж передміхурової залози (1 сеанс) 320
Пієлолітотомія 15000
Цистоскопія (для чоловіків) 1950
Цистоскопія (для жінок) 1500

Консультативні послуги

Консультація уролога (первинний прийом) 430
Консультація уролога (повторний прийом) (за результатами додаткового обстеження протягом 30 днів) 320

Реабілітація

Вид услуги

Цена, грн

Прикладна кінезіологія

Постізометрична релаксація м'язів (загальна) 450
Постізометрична релаксація м'язів (1 зона) 180
Тест заняття по кінезіології (Сергій Жданкін) 750
Trigger Point (1 зона) 980
Цикл Trigger Point (1 зона) 7 процедур 6500
Цикл Trigger Point (2 зони) (кінцівки) 7 процедур 10300
Цикл Trigger Point (2 зони) (спина + кінцівка) 7 процедур 12920
Остеопатія (Краніо-сакральна терапія, корекція конкретних порушень, виявлених під час тестування) 1500
Кінезіомассаж (З'єднання кінезіологічної діагностики і масажних прийомів) 800

Фізіопроцедури

(МТ) Магнітотерапія (1 сеанс) 160
Магнітотерапія (10 сеансів) 1400
(ЛП) Лазеропунктура (1 сеанс) 210
(ЛТ) Лазеротерапія (1 сеанс) 210
(EMS) Електроміостимуляція (1 зона 1 сеанс) 160
Електрофорез лікарський (без вартості препарату) 270
Ударно - хвильова терапія, без вартості препарату (1 сеанс) 225
Ударно - хвильова терапія, без вартості препарату (5 сеансів) 1000
Ударно - хвильова терапія без вартості препарату (10 сеансів) 1950
(MENS) Мікрострумова терапія 250
Ультрафонофорез з гідрокортизоном 220
Ультрафонофорез з ходроксидом 240
Ультрафонофорез з траумелем 250
(ЛТ) Лазеротерапія (10 сеансів) 1700
(EMS) Електроміостимуляція (1 зона 5 сеансів) 650
Електроміостимуляція (1 зона 10 сеансів) 1100
Електрофорез лікарський (1 зона 5 сеансів) (без вартості препарату) 800
Електрофорез лікарський (1 зона 10 сеансів) (без вартості препарату) 1300
Комбінована терапія 350
Комбінована терапія (10 сеансів) 3150
Комбінована терапія (5 сеансів) 1600
Низкочастотні імпульсні токи 220

Масаж

Лікувальний лімфодренажний масаж загальний (за медичними показаннями) 310
Масаж голови (15 хв.) 150
Масаж обличчя (лікувальний) 150
Масаж шийно-комірцевої зони (20 хв.) 150
Масаж загальний (60-90 хв.) 600
Масаж верхніх / нижніх кінцівок (30-40 хв.) 360
Лікувальний масаж верхньої кінцівки (За медичними показаннями) 185
Лікувальний масаж нижньої кінцівки (За медичними показаннями) 205
Масаж спини + сідничної ділянки(45 хв.) 630
Протицеллюлітний масаж загальний (60-90хв) 420
Масаж спини (30 хв.) 300

Консультативні послуги лікарів-реабілітологів

Цикл реабілітації 7800
Цикл реабілітації дитячий 5400
Цикл ЛФК 10 днів 5000
Кінезіотейпіювання (1 категорії складності) 260
Кінезіотейпіювання (2 категорії складності) 390
Кінезіотейпіювання (3 категорії складності) 580
Амбулаторний курс нейрореабілітації (10 сеансів) 15300
Оздоровчий фітнес 3490
Цикл ЛФК 10 днів 2900
(ЛФК) Діагностичне або разове заняття 320
(ЛФК) Лікувальна гімнастика за індивідуальною програмою (абонемент на місяць) 5000

Консультативні послуги

Консультація лікаря-реабілітолога з тест-заняттям 750
Консультацiя лiкаря-фізіотерапевта 490
Консультація лікаря-фізіотерапевта (повторна) 240
Консультація-заннятя з лікарем - логопедом 590
Консультація кінезітерапевта з розробкою індивідуальної програми лікування 1200

Лабораторія

Вид услуги

Цена, грн

Забір матеріалу для аналіза

Забір венозної/капілярної крові одноразовими системами 30
Транспортний контейнер для забору біоматеріалу (ємність для калу, сечі, еякуляту) 20
Забір матеріалу для мікроскопії 90
Забір матеріалу для бактеріолгічного дослідження (ТУБА) 30
Забір секрету передміхурової залози 90
Забір аспіраційного ендометрія з порожнини матки 270
Забір матеріалу для дослідження на паразитарний гриб 30
Забір матеріалу на демодекс 30
Виготовлення аутосироватки (аутоплазми) 280

Запись на Прием к Врачу

Фамилия и имя пациента

Ваш контактный телефон